Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Anoreksija

Anoreksijas slimnieks viegli aiziet astrālajā vai iedomu pasaulē, tāpēc, ka negrib nodarboties ar to, ar ko jānodarbojas uz šīs planētas. Viņš zaudē apetīti, jo noliedz savu vēlēšanos dzīvot un darboties.

- Liza Burbo

Sievietei, kura cieš no anoreksijas, ir jāpārskata sava dzīve un jāizpauž sava sievišķība, tā vietā, lai bēgtu no tās.

- Liza Burbo

Noliedzot ēdienu, kas ir mūsu mātes-barotājas Zemes simbols, anoreksijas slimnieks noliedz savu paša māti.

Noliedzot māti, viņš noliedz sievišķo sākumu, kas ir katrā no mums.

- Liza Burbo

Anoreksiju izraisa pilnīga sevis noliegšana, savas personības nepieņemšana.

Anoreksiju izraisa bailes un bezcerība, drudžainas naida sajūtas pret sevi uzkrāšana un cenšanās tikt no tās vaļā.

- Luīza Heija