Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Aicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Ausis

Auss iekaisums vienmēr norāda uz iekšēju konfliktu. Jums jāieklausās savā iekšējā balsī, jāiemācās klausīt pašam sevi, nomierināt konfliktējošās savas zemapziņas daļas.

- Valērijs Siņeļņikovs

Kurlumu izraisa ļoti spēcīga nepatika pret kādu un kaut ko, nevēlēšanās klausīties un saprast, pieņemt citus viedokļus, jo traucē ietiepība, lepnība. Iekšā uzkrājas spēcīga agresija pret apkārtējo pasauli, kas noved pie dzirdes pavājināšanās.

- Valērijs Siņeļņikovs

Ausu slimības bieži mēdz būt bērniem, tāpēc ka viņi nevar vai neprot izpaust savas jūtas. Viņu saprašanu traucē bailes.

Kad mājās ir troksnis, vecāki vai tuvinieki ķildojas, tad bērns bieži vien uz to reaģē ar auss iekaisumu, tādējādi pauzdams savas jūtas un ar savu slimību dodams signālu vecākiem: "Pievērsiet man uzmanību! Man ir svarīgs klusums, miers un saskaņa ģimenē."

- Valērijs Siņeļņikovs

Otītu izraisa nevēlēšanās klausīties un pieņemt to, ko saka apkārtējie. Tā rezultātā zemapziņā uzkrājas niknums un aizkaitinājums, un tas noved pie iekaisuma.

- Valērijs Siņeļņikovs

Otītu izraisa domas, kas vērstas uz to, ka cilvēku neapmierina dzirdētais. Tas var būt gan ārējas runas, gan arī sava paša iekšējā balss.

Tikai ar gadiem cilvēks apgūst prasmi paņemt no apkārtējo cilvēku teiktā sev vajadzīgo informāciju un apklusināt savu iekšējo balsi.

- Tomass Pope, Johanna Paungere

Kurlums - to izraisa ilgstoša nevēlēšanās dzirdēt.

Vai esat ievērojuši, ka pakurla cilvēka partneris parasti runā bez pārtraukuma?

- Luīza Heija

Bērniem ausu sāpes rodas, ja mājās nākas saskarties ar kaut ko nepatīkamu, ar kaut, ko tādu
ko viņi nevēlas zināt.

Ja bērniem aizliedz skaļi paust dusmas, viņu bezspēcības apzināšanās slimību tikai pastiprina.

- Luīza Heija

Sāpes ausīs parasti izraisa nevēlēšanās dzirdēt nepatīkamas lietas. Ja radušās sāpes ausīs, tas nozīmē, ka dzirdētais mūs ir satriecis.

- Luīza Heija

Ausu stāvoklis ir atkarīgs no tā, cik mēs esam gatavi uzturēt attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem.

- Luīza Heija