Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Garīgas saslimšanas

Ļoti bieži cilvēks, kurš cieš no garīgiem traucējumiem, tiek pakļauts dažādām mānijām. Viņš koncentrējās uz kādu lietu vai cilvēku, tādā veidā bēgot no realitātes un pats no sevis. Agrāk vai vēlāk, pienāk brīdis, kad šī mānija pāraug neprātā.

- Liza Burbo

Vairumā gadījumu cilvēki ar garīgām saslimšanām izjūt spēcīgu niknumu, bet dažreiz arī naidu attiecībā uz pretēja dzimuma vecāku (tēvu vai māti).

Visdrīzāk, bērnam neļāva kļūt pašam par sevi un tāpēc viņš sevī izveidoja savu personīgo, aizslēgto pasauli, kurā vienmēr varēja paslēpties. Pieaugot un atgriežoties normālajā pasaulē, viņam jāpārdzīvo ļoti daudz grūtību.

- Liza Burbo

Ja garīgi traucējumi parādās, kad cilvēks ir pieaudzis, tās iemeslu jāmeklē bērnībā vai jaunībā.

- Liza Burbo

Garīgās saslimšanas tieši saistītas ar cilvēka personības stāvokli, ar viņa "es esmu". Cilvēks zaudē savu individualitāti, aizmirst, kas viņš ir. Zaudē spēju just un no visa spēka cenšas saprast lietas un cilvēkus, tajā vietā lai atvērtos un sajustu tos.

- Liza Burbo