Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Tūska

Ja ir izveidojusies tūska, ķermenis tev ziņo, ka tu savaldi sevi, jo neesi pietiekoši pārliecināts par savām spējām un talantiem. Tu pats sev radi šķēršļus un ierobežojumus.

- Liza Burbo

Tūska var veidoties arī kāda konflikta likvidēšanas un risināšanas procesa laikā, kad cilvēkam starp viņa "ego" un sirdi rodas konflikts.

Ķermeņa daļa, kurā rodas tūska, liecina par to, kādā dzīves sfērā notiek emociju aizture.

Ja tūska ir kājās, tas liecina par to, ka cilvēks neļauj sev virzīties uz kaut kādu mērķi, kaut gan jau ir pieņēmis lēmumu.

- Liza Burbo

Ūdens un cita šķidruma aizture organismā, liecina par to, ka cilvēks tādā veidā aiztur savas emocijas. Cilvēks "uzpūšas”, lai aizsargātu sevi.

- Liza Burbo

Tūska liecina par piesārņojumu un stagnāciju emocionālajā sfērā. Mēs neļaujam sev aizmirst iedomātus aizvainojumus, sāpīgas domas, idejas, mokām sevi ar nepatīkamām atmiņām.

Cilvēki pietūkst no neizraudātām asarām, neizteiktiem aizvainojumiem, no bezizejas sajūtas.

- Luīza Heija

Tūska veidojas tad, kad jūs no kaut kā negribat šķirties.

- Luīza Heija