Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Muskuļi

Izmežģījumi, muskuļu un cīpslu sastiepumi ir iekšēju dusmu, naida, pretošanās, aizvainojuma, vēlmes atriebties izpausme.

Tādā veidā zemapziņa cenšas atturēt pašu cilvēku no vardarbības un šo negatīvo emociju fiziskas izpausmes.

- Valērijs Siņeļņikovs

Aknu, ādas, zarnu trakta, kuņģa un muskuļu slimības izraisa pārmērīgas, uzkrājušās dusmas.

- Valērijs Siņeļņikovs

Muskuļu sāpes var brīdināt par pārmērīgi spēcīgām emocijām.

Kakla muskuļi: bezpalīdzība, bailes, sašutums, aizvainojums, apjukums.
Labā pleca muskuļi: trauksme, aizvainojums, neapmierinātība, nemiers
Kreisā pleca muskuļi: skumjas, neapmierinātība, bēdas, vainas apziņa

Muguras vidus labā puse: nodevība, niknums, trauksme, atstumtība
Muguras vidus kreisā puse: uzbudinātība, divkosība, vienaldzība, aizvainojums

Jostas vietas labā puse: vilšanās, bezspēcīgums, bailes, izmisums, nemiers
Jostas vietas kreisā puse: bēdas, vainas apziņa, vientulība, neapmierinātība, bezcerīgums

Krustu labā puse: sašutums, aizvainojums, neapmierinātība, kauns, šausmas
Krustu kreisā puse: dusmas, naidīgums, bezspēks

Asteskauls: satraukums par izdzīvošanu, naids, kauns, trīsas, drebuļi

- Kerola Ritbergers