Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Aicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Traumas

Nelaimes gadījumi ar nopietnām traumām, kuras neļauj iet uz darbu vai nodarboties ar kaut ko konkrētu, ir neapzinīgs mēģinājums apstāties un atpūsties bez sirdsapziņas pārmetumiem. Parasti šādi nelaimes gadījumi notiek, kad cilvēks sev uzstāda paaugstinātas prasības un apzinīgi nevar paņemt pārtraukumu darbā vai kādā citā darbībā.

- Liza Burbo

Vieta, kurā iemājojušas traumas sāpes, ļauj saprast, kāpēc mēs jūtamies vainīgi, bet sāpju apmērs norāda uz to, cik spēcīgi mēs gribējām sevi sodīt.

- Luīza Heija

Mēs paši sev radam traumatiskas situācijas. Vērsieties sevī un sameklējiet domas, kas izraisīja traumu.

- Valērijs Siņeļņikovs

Traumas ir iespēja iemantot citu cilvēku uzmanību un līdzjūtību, kas traumētajam cilvēkam ir šajā brīdī nepieciešama.

- Valērijs Siņeļņikovs

Nosodījums un vainas sajūta vienmēr ir saistīta ar sāpēm, ciešanām un nelaimes gadījumiem.

Ja cilvēks jūtas vainīgs, tad viņš neapzināti savā dzīvē piesaista visas šīs nepatikšanas.

- Valērijs Siņeļņikovs

Atriebība var novest pie dažāda veida traumām, paralīzes un nelaimes gadījumiem.

Lai atbrīvotos no postošajām jūtām un slimībām, jāatbrīvojas no augstprātības un aizvainojuma.

- Valērijs Siņeļņikovs

Traumas liecina par to, ka cilvēks jūtās vainīgs par kaut ko. Nelaimes gadījums ir viens no veidiem, ar kura palīdzību cilvēki cenšas atbrīvoties no vainas apziņas. Viņiem šķiet, ka ciešot no nelaimes gadījuma, viņi izpērk visu vainu, reālo vai iedomāto.

- Liza Burbo

Nelaimes gadījumi ir mūsu dusmu vai vilšanās, ko cilvēks nespēj izpaust, atspoguļojums.Kad uz sevi dusmojamies, mums rodas vainas apziņa, un vainai kaut kādā veidā jārod izpausme - tā atnāk nelaimes gadījumos.

Traumas var norādīt arī uz nepakļaušanos kāda cita cilvēka autoritātei.

- Luīza Heija