Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Aicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Sirds slimības

Cilvēki ar slimu sirdi tic sasprindzinājuma un stresa nepieciešamībai. Viņi pārsvarā negatīvi vērtē apkārtējo pasauli un tās notikumus un parādības, tāpēc ka nav iemācījušies uzņemties atbildību par savu dzīvi.

- Valērijs Siņeļņikovs

Sirds bieži sāp tiem cilvēkiem, kas ir pārpilni ar žēlumu un līdzcietību. Viņi tiecas cilvēkiem palīdzēt, uzņemoties viņu sāpes un ciešanas ("sirdscilvēks", "līdzcietīgs cilvēks", "sirds asiņo", "ņemt pie sirds", "dalīties sirdssāpēs"). Viņi ļoti vēlas palīdzēt tuviniekiem, apkārtējiem cilvēkiem, bet aizmirst paši par sevi.

- Valērijs Siņeļņikovs

Cllvēkus ar sirds slimībām nospiež sensenas emocionālas problēmas. Tās kā "smaga nasta", kā "akmens" guļas uz sirds.

- Valērijs Siņeļņikovs

Sāpes sirdī rodas no nepiepildītas mīlestības: pret sevi, tuviniekiem, apkārtējo pasauli, pret pašu dzīves procesu. Cilvēkiem ar slimu sirdi trūkst mīlestības pret sevi un pret cilvēkiem. Mīlēt viņiem traucē iesīkstējuši aizvainojumi un greizsirdība, žēlums un nožēla, bailes un niknums.

- Valērijs Siņeļņikovs

Neērta guļasvieta ietekmē daudzus veselības faktorus. Tas nav mazāk svarīgi gadījumos, kad ir problēmas ar sirdi.

Tāpēc tad, kad parādās nepatīkamie simptomi, proti, sāpes sirdī, vispirms jāpievērš uzmanība tam, vai ir pareizi novietota gulta, kurā jūs guļat. Ieteicams mainīt tās vietu, jo, iespējams, tas uzlabos stāvokli.

- Tomass Pope, Johanna Paungere

Cilvēka, kurš cieš no aritmijas, dzīvē ir klātesoša kaut kāda neregularitāte, pacēlumi bieži mainās ar kritumiem, prieki – ar bēdām.

- Liza Burbo

Ja cilvēks cieš no kādas sirds slimības, tas nozīmē, ka viņš ir aizmirsis par savām personiskajām vajadzībām un ar visiem spēkiem cenšas iegūt apkārtējo mīlestību. Viņš nepietiekami mīl sevi.

Problēmas ar sirdi liecina par to, ka nekavējoties jāmaina sava attieksme pašam pret sevi.

- Liza Burbo

Sirds simbolizē mīlestību un drosības centru, bet asinis, ko tā dzen pa mūsu vēnām, – prieku.

Ja mēs liedzam sev prieku un mīlestību, sirds sažņaudzas un kļūst auksta. Rezultātā asinis plūst lēnāk, un tas var izraisīt anēmiju, angīnu, infarktus.

Sirds pie tā nav vainojama. Reizēm mēs paši pārvēršam savu dzīvi par ''ziepju operu'', kura neļauj mums saskatīt patiesus sadzīviskus priekus. Gadiem ilgi liedzam savai sirdij iespēju šādi ''uzlādēties'', un rezultātā sirdī iemājo sāpes.

Sirds kaites – cēlonis senas emocionālas problēmas. Prieka deficīts.

Infarkts parasti piemeklē cilvēkus, kuri neprot priecāties par dzīvi.

Sirds lēkme (miokarda infarkts) – prieka noliegšana savai sirdij naudas, karjeras vai kāda cita iemesla dēļ.

- Luīza Heija

Sirds slimību cēlonis var būt pārmērīgi spēcīgas emocijas.

Sirdi un to ietekmējošās emocijas var iedalīt četros sektoros:

Labā puse: dusmas, naidīgums
Kriesā puse: skumjas, izmisums

Labais priekškambaris: bailes, agresija
Kreisais priekškambaris: nodevības, pamestības, vientulības sajūta

- Kerola Ritbergers

Infarkts - vairākumā gadījumos miokarda asins sabiezējums pēkšņi aizsprosto aterosklerozes rezultātā sacietējošo un sašaurināto artēriju.

Savulaik cilvēks pats izveidoja šo sabiezējumu, lai mēģinātu atbrīvoties no emociju plūsmas, kuras liedz viņam dzīves prieku.

- Liza Burbo