Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Krampji

Tiem cilvēkiem, kam bieži ir krampji, ir augsts zemapziņas agresijas pret apkārtējo pasauli un cilvēkiem līmenis. Šī agresija var izpausties kā naids, nosodījums, greizsirdība.

- Valērijs Siņeļņikovs