Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Nervu tiks

Cilvēks ar nervu tiku grib izpaust savu trauksmi, bēdas, bailes un uztraukumu, bet viņš sev to neļauj. Viņš baidās "krist citu acīs”, zaudēt "savu seju”, teši tāpēc nervu tiks visbiežāk parādās sejā.

- Liza Burbo

Nervu tikus bērniem izraisa vecāku beznosacījumu mīlestības pret savu bērnu trūkums. Ir pienākuma apziņa, bet nav mīlestības.

Slimības cēloņi bieži ir arī vecāku aizvainojums, pretenzijas un naidīga attieksme vienam pret otru.

- Valērijs Siņeļņikovs

Nervu tiks izpaužas cilvēkam, kas daudzus gadus ir turējis sevi grožos un tagad ir sasniedzis galējo savu iespēju robežu. Nervu tiks liecina par to, ka cilvēks tūlīt, tūlīt zaudēs pār sevi kontroli.

Ja saraujas muskuļi kādā ķermeņa daļā, šīs ķermeņa daļas nozīme, liecina par to, kādā dzīves sfērā nepieciešams atslābināt kontroli pār sevi.

- Liza Burbo