Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

AIDS

AIDS stipra neaizsargātības un bezcerības izjūta, vilšanās cilvēkos un dzīvē.

Šādi ļaudis ir noticējuši savam nederīgumam un uzskata, ka šājā pasaulē nevienam nav vajadzīgi. Viņu zemapziņā ir stipra antipātija pašiem pret sevi.

- Valērijs Siņeļņikovs