Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Bezmiegs

Bezmiega cēloņi ir bailes, nemiers, vainas sajūta, steiga, rosīšanās.

Galvenie veselīga un atspirdzinoša miega priekšnoteikumi ir nogurusi miesa un dvēseles līdzsvars.

- Valērijs Siņeļņikovs

Bezmiegu izraisa neticība dzīves procesam un vainas apziņa

- Luīza Heija