Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Poliomielīts

Pie poliomielīta jeb bērnu triekas var novest vēlēšanās kādu apturēt un savas nespējas to izdarīt apjaušana. Arī greizsirdība var būt cēlonis.

- Valērijs Siņeļņikovs