Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Sēklinieki

Sēklinieku slimības var brīdināt par pārmērīgi spēcīgām emocijām - skumjas, bailes, kauns, nodevība, dusmas, bezpalīdzība, agresija, nomāktība, pamestības sajūta

- Kerola Ritbergers