Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Valodas raustīšana

Cilvēks, kurš rausta valodu, jaunībā ļoti baidījās izteikt savas vajadzības un vēlmes.

Tāpat viņš baidījās no tiem, kuri viņa izpratnē, pārstāvēja varu pār viņu; īpaši bail bija tad, kad viņam vajadzēja kaut ko izrādīt vai izteikt.

- Liza Burbo