Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Aicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Laringīts

Slimības iemesls var būt arī bailes no autoritātes kādā sfērā. Iespējams, ka cilvēks kādam ir kaut ko pateicis un dusmojas, ka ir pateicis kaut ko lieku, izpļāpājies, viņš apsola sev nākotnē "turēt muti aizslēgtu”. Viņš zaudē balsi, jo baidās vēlreiz izpļāpāties.

- Liza Burbo

Laringīts, tāpat, var rasties no bailēm nebūt uzdevuma augstumos, neattaisnot kāda cerības, kas attiecās uz vārdiem, runām, uzstāšanos utt.

- Liza Burbo

Daļējs vai pilnīgs balss zudums, liecina par to, ka cilvēks neļauj sev runāt, jo viņš no kaut kā baidās. Viņš grib kaut ko teikt, bet baidās, ka viņu nesadzirdēs vai ka viņa vārdi kādam var nepatikt. Viņš cenšas "norīt” savus vārdus, bet tie iesprūst viņam rīklē.

- Liza Burbo

Laringīts liecina, ka mūs nomāc negatīvas emocijas, kas laupa mums runas spējas.

- Luīza Heija