Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Aicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Plaušu karsonis

Plaušu karsonis bērniem rodas, ja ģimenē ir strīdi un kliegšana vai nosodoša klusēšana.

- Elvita Rudzāte

Kas nemitīgi dusmojas uz apvainotājiem vai apvaino pats, tam rodas hronisks plaušu karsonis. Plaušu atveseļošanos traucē aizvainojošas dusmas, kas neliek mieru, jo otrs neatzīst savu vainu.

- Elvita Rudzāte

Kas jūt spīvas dusmas pret apvainojumiem, tas saslimst ar smagas formas plaušu karsoni, ar kuru var saslimt arī, kļūstot par sveša strīda vērotāju, ja ar savu ārieni pauž mēmu nosodījumu.

- Elvita Rudzāte