Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Plaušu karsonis

Plaušu karsonis bērniem rodas, ja ģimenē ir strīdi un kliegšana vai nosodoša klusēšana.

- Elvita Rudzāte

Kas nemitīgi dusmojas uz apvainotājiem vai apvaino pats, tam rodas hronisks plaušu karsonis. Plaušu atveseļošanos traucē aizvainojošas dusmas, kas neliek mieru, jo otrs neatzīst savu vainu.

- Elvita Rudzāte

Kas jūt spīvas dusmas pret apvainojumiem, tas saslimst ar smagas formas plaušu karsoni, ar kuru var saslimt arī, kļūstot par sveša strīda vērotāju, ja ar savu ārieni pauž mēmu nosodījumu.

- Elvita Rudzāte