Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Aicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Kārpas

Kamēr Mēness iet caur Zivju zīmi, nevajag mēģināt nodzīt nost kārpas.

- Tomass Pope, Johanna Paungere

Nereti tad, kad sabrukušas visas cerības un palicis vienīgi tukšums un tumsa, cilvēkam galvā sākas iekšējais monologs par to, ka viņš neko nevar paveikt un ka nav iespējams rast izeju no situācijas. Tamlīdzīgas drūmas, skumju un bezcerīguma pilnas domas veicina kārpu veidošanos.

Kārpas vislabāk nodzenamas Jaunavas zīmes dienās dilstoša mēness laikā.

- Tomass Pope, Johanna Paungere