Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Kārpas

Kamēr Mēness iet caur Zivju zīmi, nevajag mēģināt nodzīt nost kārpas.

- Tomass Pope, Johanna Paungere

Nereti tad, kad sabrukušas visas cerības un palicis vienīgi tukšums un tumsa, cilvēkam galvā sākas iekšējais monologs par to, ka viņš neko nevar paveikt un ka nav iespējams rast izeju no situācijas. Tamlīdzīgas drūmas, skumju un bezcerīguma pilnas domas veicina kārpu veidošanos.

Kārpas vislabāk nodzenamas Jaunavas zīmes dienās dilstoša mēness laikā.

- Tomass Pope, Johanna Paungere