Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Tālredzība

Nevēlēšanās samierināties ar visu esošo dzīvē izraisa tālredzību.

- Tomass Pope, Johanna Paungere

Tālredzība – izraisa sajūta, ka nepiederat šai pasaulei.

- Luīza Heija