Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Imūnsistēma

Ja cilvēka imūnsistēma ir novājināta, tad tā ir uzņēmīga pret vīrusiem. Cilvēka imūnsistēma novājinās, ja cilvēks domā, ka viņa problēmās vainīgi citi un sāk vainot sabiedrību.

Ilgstoša nomāktība un sarūgtinājums par radušos situāciju, novājina cilvēka imūnsistēmu. Ja cilvēka „iekšējais Es” ir stiprs, un viņš citu uzbrukumus neuztver personīgi, tādējādi sevi nenoniecinot, viņa imūnsistēma ir stipra un pat kontakta gadījumā ar vīrusu, vīruss nevar iekļūt ķermenī, un cilvēks ir vesels.

- Elvita Rudzāte

Baiļpilnas domas novājina cilvēka imūnsistēmu.

- Valērijs Siņeļņikovs