Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Otīts

Otītu izraisa nevēlēšanās klausīties un pieņemt to, ko saka apkārtējie. Tā rezultātā zemapziņā uzkrājas niknums un aizkaitinājums, un tas noved pie iekaisuma.

- Valērijs Siņeļņikovs

Otītu izraisa domas, kas vērstas uz to, ka cilvēku neapmierina dzirdētais. Tas var būt gan ārējas runas, gan arī sava paša iekšējā balss.

Tikai ar gadiem cilvēks apgūst prasmi paņemt no apkārtējo cilvēku teiktā sev vajadzīgo informāciju un apklusināt savu iekšējo balsi.

- Tomass Pope, Johanna Paungere