Veselība garīgā skatījumā: slimību skaidrojums

Vīruss

Ja cilvēka imūnsistēma ir novājināta, tad tā ir uzņēmīga pret vīrusiem. Cilvēka imūnsistēma novājinās, ja cilvēks domā, ka viņa problēmās vainīgi citi un sāk vainot sabiedrību.

Ilgstoša nomāktība un sarūgtinājums par radušos situāciju, novājina cilvēka imūnsistēmu. Ja cilvēka „iekšējais Es” ir stiprs, un viņš citu uzbrukumus neuztver personīgi, tādējādi sevi nenoniecinot, viņa imūnsistēma ir stipra un pat kontakta gadījumā ar vīrusu, vīruss nevar iekļūt ķermenī, un cilvēks ir vesels.

- Elvita Rudzāte

Lai vīruss vai slimība iekļūtu emocionālajā un mentālajā ķermenī, tajos jārodas spraugām. Šīs spraugas tiešām rodas, kad cilvēks izjūt niknumu vai naidu. Tādā veidā vīrusa saslimšanas gandrīz vienmēr ir aizvainojuma un naida pazīme.

- Liza Burbo

Ja cilvēks saslimst ar vīrusa slimību, tas liecina par to, ka viņš ir pakļāvies kādai domformai, kuru pats radījis un kura traucē viņam būt pašam sev.

Lai uzzinātu, kādā slimnieka dzīves sfērā ir pārāk daudz negatīvās emocijas, jānoskaidro cietušās ķermeņa daļas nozīme.

- Liza Burbo