Aforismi

Humors

Humora izjūta spiež pavērties uz savu un citu rīcību no tāda rakursa un pozīcijas, kad tā izliekas nejēdzīga. Tā bieži atvēsina entuazismu, zobojas par cerību, attaisno trūkumus, mierina neveiksmē.