Aforismi

Humānisms

Humānisms man vēl nav apnicis: viņš man pat patīk. Bet viņš man ir par šauru.

Jebkurā humānismā ir vājuma elements, kas sasaista to ar iecietību, šaubu mīlestību, īsāk sakot, ar tam piemītošo labsirdību.