Aforismi

Objektivitāte

Izzinošam cilvēkam ir jāprot ne tikai mīlēt savus ienaidniekus, bet arī jāprot neieredzēt savus draugus.

Objektivitāte politikā - zaudētāju raksturojoša pazīme.