Latīņu teicieni

Atriebība

Qui fodit alteri foveam, incidit in eam. Kas otram bedri rok, pats tajā iekrīt.

Ea maxime conducunt, quae sunt rectissima. Vislietderīgākais ir tas, kas ir taisnīgs.

Bene uti pugnes, bene pugnans efficit hostis. Ienaidnieks, kas cīnās labi, arī tev liek labi cīnīties.

Habet, quod sibi debebatur. Viņš ir saņēmis to, ko pelnījis.

Cito rumpes arcum, semper si tensum habueris. Ja tavs loks būs vienmēr uzvilkts, tas ātri salūzīs.