Aforismi

Sabiedrība

Pēdējais un augstākais sabiedrības mērķis - pilnīga saskaņa un vienprātība starp visiem iespējamiem tās locekļiem. Bet tā iemesla dēļ, ka šī mērķa sasniegšana, kā arī cilvēka dzīves jēgas piepildījuma nosacījums ir absolūtās pilnības sasniegšana, tad arī gan pirmais, gan otrais nav sasniedzams, kāmēr cilvēks vēl paliks cilvēks un nekļūs Dievs.

Cilvēciski dzīvot - ir dzīvot starp personībām.

Sabiedrība pērk savus uzskatus tāpat kā pērk gaļu un pienu tāpēc, ka tas ir izdevīgāk nekā turēt savu govi. Tikai šeit piena vietā galvenokārt ir ūdens.

Cilvēks ārpus sabiedrības ir vai nu dievs, vai zvērs.

Tikai ar InfoGuru abonementu

Cilvēks nerada sabiedrību uz brīva līguma pamata: viņš piedzimst sabiedrības dzīlēs, ārpus sabiedrības viņš nespētu eksistēt kā cilvēks, pat kļūt par cilvēku, ne domāt, ne runāt, ne gribēt, ne darboties saprātīgi. Ņemot vērā to, ka sabiedrība formē un nosaka tā cilvēcisko būtību, cilvēks atrodas tādā pat absolūtā atkarībā no sabiedrības, kā no pašas fiziskās dabas, un nav tāda diža ģēnija, kas pilnībā būtu brīvs no sabiedrības iespaida.

Tikai ar InfoGuru abonementu