Aforismi

Augstsirdība

Augstsirdība nav nekas cits kā cildenas sirds līdzcietība.