Ticība

Kas jāzina par iesvētībām?

Iesvēte ir kristību turpinājums, pieaugšanas ticībā apliecinājums un draudzes piederības izvēle. Pēc septiņu gadu vecuma bērni var uzsākt iesvētes mācības. To var darīt arī pieaugušie. Tāpat arī jāzina, ka iesvētības nav tas pats kas kristības un bērnības svētki.

Kādi ir iesvētes nosacījumi?

  • Jāpieņem personisks lēmums saistīt savu dzīvi ticībā Dievam;
  • Jāizlasa Jaunā Derība;
  • Regulārs iesvētes mācību apmeklējums;
  • Iesvētes mācību laikā jāapmeklē draudzes dievkalpojumi;
  • Jāiesniedz pārdomu darbs ar nosaukumu: "Kāpēc es gribu iesvētīties?".

Kas ir iesvētes mācības?

  • Iepazīšanās ar kristietības pamatiem (Ticības apliecība, baušļi, lūgšana, sakramenti, Bībele, dievkalpojums u.c.);
  • Iespēja izvērtēt līdzšinējo dzīves pieredzi;
  • Ceļš uz garīgu dzīvi;
  • Baznīcas un draudzes piederības apzināšanās;
  • Sarunas par garīgās dzīves jautājumiem.

Kāds ir iesvētes vecums?

Bērnam ir jābūt vismaz 7 gadu vecumā. Pieaugušo grupā iespējams piedalīties no 12 gadu vecuma. Vecuma ierobežojums pieaugušajiem nav. Ne reti iesvētes mācības apmeklē 60 un 70 gadus veci kandidāti.

Kur notiek pieteikšanās ?

Pieteikšanās notiek pie draudzes mācītāja.

Vai pietiek ar to cilvēks ir bērnībā kristīts?

Ar kristību nepietiek. Kristības turpinājums ir iesvēte, kad cilvēks izdara apzinātu savu izvēli ticībai Dievam.

Kādas ir iesvētīta draudzes locekļa tiesības?

Iesvētīts draudzes loceklis var saņemt Sv. Vakarēdienu, būt par krustvecāku, ņemt dalību draudzes dzīvē, tikt laulāts.

Vai bērnības svētki ir šķērslis iesvētībām?

Ir ļoti būtiska atšķirība starp iesvēti un bērnības svētkiem. Iesvētei baznīcā tas gan nav šķērslis, tomēr mācītāja pienākums ir izskaidrot šo atšķirību, norādot, ka bērnības svētki pēc būtības ir laicīgi svētki un tam ar baznīcu nav ne kā kopēja.

Kādas drēbes ir jāvelk iesvētībās ?

Šo jautājumu vislabāk ir pārrunāt iesvētes mācībās. Ir jāizvēlas svētku drēbes un kandidātam tajās pašam ir jājūtas labi.

Ko māca iesvētes mācībās?

Iesvētes mācību mērķis ir apgūt kristietības pamatprincipus un mācību - ticības apliecības, baušļus, lūgšanu un par sakramentiem. Tā ir iespēja noskaidrot dažādus garīgus jautājumus, atbildēt uz dzīves jēgas meklējumiem, izprast baznīcas un draudzes nozīmi.

Vai iespējams apmeklēt iesvētes mācības individuāli?

Jā. Iesvētes mācības iespējams apgūt pēc individuāla plāna, izlasot mācītāja norādītās grāmatas un pārrunājot mācību tēmas.

Vai var apmeklēt iesvētes mācības tie, kas nav kristīti?

Jā, protams. Šajā gadījumā pirms iesvētībām notiks kandidāta kristības.

Vai pilngadību nesasniegušais var apmeklēt iesvētes mācības, ja vecāki nav kristīti un iesvētīti?

Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkam, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam draudzē reģistrētam loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem. Ja bērns, kura vecāki nav kristīti, pats izsaka vēlmi kristīties, viņam jābūt vismaz 7 gadus vecam, ir jābūt abu vecāku piekrišanai, jābūt krustvecākiem. Mācītājam ir pienākums ar vecākiem aprunāties un censties vest viņus pie ticības.

Avots: Ārlavas baznīcas informatīvais buklets

Ilustrācija: sxc.hu

Autors

InfoGuru redakcija

Interesanti

Dvēseles tīrība
Veselīgu ķermeni mēs radām paši, palīdzot tam attīrīties un domājot, ko ēdam, kā dzīvojam. Jau Senajā Grieķijā teica: veselā miesā – vesels gars!

Par vīriešiem
Kopš 1990.gada Latvijā vīriešu skaits ir samazinājies par 177,6 tūkstošiem jeb 14,3%.

Izsmeļamā bagātība
Ja cilvēkam būtu viens miljards dolāru, un viņš tērētu tūkstoti dienā, tad viņš bankrotētu pēc 2740 gadiem.

Padomnieks

Vai zināji?

Jaunā Mēnesī vislabāk ievākt saknes, par cik tieši šajā periodā viss spēks uzkrājas saknēs.

Pasmaidi

Vecpuiši ļoti reti saka par sevi patiesību, precējušies – nekad. /S.Batlers