Starptautiskie svētki

Februāris

2

Kopš 1997.gada, 2.februārī, pasaulē tiek svinēta Starptautiskā mitrāju diena, atzīmējot starpvalstu vienošanās gadskārtu un aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību. Šajā dienā tiek pievērsta sabiedrības uzmanība kādam no aspektiem, kas veido mitrāju īpašo nozīmību Pasaules ekosistēmu vidū.

20

Apvienoto Nāciju Organizācija šajā dienā aicina atzīmēt Pasaules sociālā taisnīguma dienu. Tieši sociālais taisnīgums ir miermīlīgas un veiksmīgas sabiedrības pamatā.

21

Šīs dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidības saglabāšanai pasaulē, kā arī sekmēt dzimtās valodas latojumu un vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai.

Starptautisko dzimtās valodas dienu pasaulē atzīmē pēc 1999. gada UNESCO Ģenerālās konferences 30. sesijā pieņemtās Rezolūcijas par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību.

Marts

8

Starptautiskā sieviešu diena ir starptautiska sieviešu solidaritātes diena, ko vairāk vai mazāk svin lielā daļā pasaules valstu.

21

Starptautiskā Rasu diskriminācijas novēršanas diena tiek atzīmēta kopš 1996.gada, kad Apvienoto Nāciju organizācijas Ģenerālā asambleja pasludināja šo dienu par vispasaules dienu pret rasu diskrimināciju.

22

Kopš 1993. gada 22. martā ik gadu tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, organizējot dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē.

Latvijā Pasaules ūdens diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada.

23

Starptautiskā meteoroloģijas diena tiek svinēta katru gadu 23.martā kopš 1961.gada.

1950.gadā 23.martā tika izveidota Pasaules Meteoroloģijas Organizācija.

Aprīlis

7

ANO noteiktā svinamā diena.

23

Tiek atzīmēta kopš 1995. gada, godinot autorus un viņu darbus, kā arī pievēršot sabiedrības uzmanību literatūras nozīmei cilvēku dzīvē un autoru ieguldījumam sabiedrības sociālajā un kultūras progresā.

Maijs

3

Kopš 1993. gada UNESCO ik gadu 3. maijā atzīmē Pasaules preses brīvības dienu, kuras galvenais nolūks ir sekmēt un aizstāvēt brīvu, plurālistisku un neatkarīgu preses darbu visā pasaulē. Pasaules preses brīvības diena ir atgādinājums sabiedrībai, cik nozīmīgi ir aizsargāt pamattiesības, vārda un preses brīvību.

17

UNESCO Pasaules informācijas sabiedrības un telekomunikācijas diena tiek atzīmēta kopš 1969. gada.

21

Šīs dienas mērķis ir izcelt kultūras daudzveidības nozīmi sabiedrības attīstības un labklājības sekmēšanā, īpaši mūsdienu laikmeta globalizācijas apstākļos – ne tikai atsevišķu kultūras izpausmju veidā, bet to bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā.

22

Pasaulē tiek atzīmēta kopš 1999. gada ar mērķi izkopt jauniešu radošo darbību, radot jaunatnes dažādības attīstībai un kultūras sekmēšanai labvēlīgu vidi, kā arī veicinot jauniešu, jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju projektu realizēšanu kultūras jomā.

31

ANO noteiktā svinamā diena.

Interesanti

Vīrieši laulībā
1990.gadā vidējais vecums vīrietim, stājoties laulībā, bija 28,9 gadi, bet 2004.gadā – jau 32,1 gads.

Mīlestības pirksts
Saderināšanās gredzenu liek uz kreisās rokas zeltneša, jo senie Ēģiptieši ticēja, ka vēna no šī pirksta un rokas iet tieši uz sirdi.

Bērnu IQ
Pierādīts, ka vecākajam bērnam ģimenē parasti ir augstāks IQ par saviem jaunākajiem brāļiem un māsām.