Aforismi

Manns Tomass

Stipriem ir tiesības būt optimistiem.

Jebkurā humānismā ir vājuma elements, kas sasaista to ar iecietību, šaubu mīlestību, īsāk sakot, ar tam piemītošo labsirdību.