Aforismi

Tagore Rabindrants

Vajadzīgs gribasspēks, lai sekotu reiz atrastajai zvaigznei arī tādos brīžos, ka tā nav redzama.

Cilvēki brieduma gados atkal atgūst jaunību, bet brīvu no kaislībām.