Aforismi

Napoleons

Tikai patiesība aizvaino.

Baznīcai ir jāatrodas valstī nevis valstij - baznīcā.