Sapņu tulks

Simboli sapņosĀķis

Āķis – labklājība, svētlaime.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananitas sapņu tulks

Āķis sienā - kāds pakārsies.

Āķi iedzīt sienā - neiekāro sava tuvākā mantu.

Āķi nolauzt - no kārdināšanām atsvabināties.

Āķis ap to apmest striķi - atmet ļaunu nodomu.

Āķi drēbēs redzēt - Tavs nodoms piepildīsies.

Āķus atsiet - citu draudzību izputināt.

Āķus sasiet - līgaviņu (līgavaini) iegūt.

Āķus salauzt - Tevi atlaulās.

Āķi spīdoši - prieks mīlestībā.

Āķi melni - bēdas pēc mīļākā (mīļākās).

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!