Aforismi

Augstsirdība





Augstsirdība nav nekas cits kā cildenas sirds līdzcietība.